Czym jest mały i duży ZUS?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej podobnie jak inne formy osiągania dochodów jest objęte koniecznością naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także płacenia składki zdrowotnej. Część przedsiębiorców może jednak skorzystać z obniżki tego obciążenia, o ile spełnia określone w przepisach kryteria. Płynące z tego korzyści mogą być znaczne, warto więc dobrze wybrać formę swoich rozliczeń z ZUS. W Łodzi pomoc w tym zakresie można uzyskać, nawiązując współpracę z Kancelarią Patentową, oferującą również usługi księgowe dla firm. Przekonajmy się, jakie są opcje, jeżeli chodzi o płacenie ZUS-u.

 

Na jakich zasadach można rozliczać ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start, w ramach której płacone przez nich składki są naliczane na innych zasadach w ramach specjalnego zwolnienia. Prawo to przysługuje wszystkim, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Po zakończeniu czasu obowiązywania ulgi na start osoby prowadzące jednoosobową firmę mogą skorzystać ze składek preferencyjnych, tj. obniżonych dzięki stosowaniu 30% podstawy przez 24 miesiące. Obowiązują one jednak tylko, gdy chodzi o ubezpieczenia społeczne, a składka na zdrowie jest płacona na zasadach ogólnych. Kolejną opcją będzie tzw. mały ZUS plus. Jest on dostępny dla osób, których przychód w roku poprzednim nie przekroczył 120 tysięcy złotych dla działalności trwającej przez cały rok kalendarzowy lub proporcjonalnie, jeżeli była ona prowadzona krócej.

 

Jaka jest wysokość normalnych składek ZUS?

Składki ZUS płacone na zasadach ogólnych są naliczane od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca może się zdecydować na płacenie wyższych składek, dzięki czemu jego emerytura będzie większa.