Badania patentowe - Łódź

Prowadzenie badan patentowychPodejmujemy się przeprowadzenia badań patentowych w celu sprawdzenia Twojego pomysłu pod kątem czystości patentowej, zdolności rejestrowej oraz stanu techniki. Dokonanie skrupulatnej analizy projektu pod tym kątem oraz szczegółowe rozeznanie się w pozycji danego pomysłu na rynku jest bardzo istotną kwestią, która zabezpiecza patent przed kolizją z wcześniej zarejestrowanymi wynalazkami, wzorami czy znakami. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji osoba uprawniona ma prawo wnieść sprzeciw wobec wystosowanego zgłoszenia. Z tego właśnie powodu przeprowadzenie badań patentowych jest wskazane jeszcze przed podjęciem oficjalnych działań mających na celu ochronę własności przemysłowej. Warto wiedzieć, że sprzeciw może odnosić się nie tylko do identycznego patentu, ale również może zostać wniesiony w przypadku podobnych do siebie pod jakimś względem pomysłów.

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskujemy szczegółowy raport, w którym znajduje się m.in. zestawienie patentów, które wykazują podobieństwo względem badanego przez nas projektu. Otrzymane w ten sposób informacje wskażą, czy Twój pomysł kwalifikuje się do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Oprócz tego z przyjemnością doradzimy Ci, jakie kolejne kroki najlepiej będzie podjąć w Twojej sytuacji. W razie problemów z rejestracją patentu oferujemy swoje usługi w ramach zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach z zakresu własności przemysłowej.

Zobacz również: Opracowywanie umów patentowych