Utrzymywanie ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych - Łódź

Utrzymywanie ochrony patentowejOpracujemy odpowiednią strategię ochrony patentowej dla Ciebie i Twojej firmy. Zgłaszamy patenty w Państwa imieniu do Urzędu Patentowego RP oraz podejmujemy również zdecydowane działania w przypadku naruszania praw wyłącznych z zakresu własności przemysłowej naszych Klientów, np. na patent, znak towarowy czy wzór przemysłowy. Działamy szybko i stanowczo, aby chronić Twoją ciężką pracę przed nieuczciwą konkurencją. Ponadto, korzystając ze świadczonych przez nas usług, otrzymujesz pełny dostęp do doradztwa patentowego. Porad w tej materii udzielają nasi doświadczeni rzecznicy patentowi.

 

Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu własności przemysłowej

Niestety zgłoszenie patentu w celu objęcia go ochroną przez Urząd Patentowy RP nie zawsze zapewnia pełne bezpieczeństwo zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych czy topografii układów scalonych. Nierzadko konieczne okazuje się podjęcie dodatkowych kroków. Właśnie z tego powodu działalność kancelarii obejmuje również zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Nasi rzecznicy patentowi mogą zatem pełnić rolę pełnomocników w celu utrzymania ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych. Jest to możliwe w przypadku prowadzonego postępowania przed Urzędem Patentowym, sądem lub organem orzekającym w sprawach własności przemysłowej – z wykluczeniem spraw toczących się w postępowaniu karnym i skarbowym. Zatem przedłużanie ochrony patentowej w celu utrzymania zgłoszenia w mocy poprzez dokonywanie okresowych opłat na rzecz Urzędu Patentowego to tylko jedna z podstawowych czynności, jakie podejmuje nasza kancelaria patentowa w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw wyłącznych.