Oferta kancelarii patentowej - Łódź

Doświadczeni rzecznicy patentowi świadczą kompleksowe usługi z zakresu ochrony patentowej w naszej kancelarii w Łodzi – ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia praw własności przemysłowej. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do firm (zarówno mikroprzedsiębiorstw, jak i korporacji) oraz różnorakich instytucji, a także do osób indywidualnych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Głównym profilem działalności naszej kancelarii patentowej jest ochrona autorskich pomysłów naszych Klientów – niezależnie, czy mowa o wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych, znakach towarowych czy też o oznaczeniach geograficznych bądź nawet topografii układów scalonych. Udaje nam się pod tym kątem zapewnić kompleksową opiekę wszystkim naszym zleceniodawcom.