Dozorowanie terminów opłat za przedłużenie ochrony patentowej - Łódź

Dozorowanie terminówOferujemy usługę dozorowania terminów opłat za przedłużenie ochrony patentowej – wynalazków oraz wzorów przemysłowych i użytkowych. Informujemy o wszystkich niezbędnych płatnościach związanych z przeprowadzeniem tej czynności, w tym o opłatach okresowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Przeoczenie terminów przedłużenia ochrony patentowej mogłoby narazić naszych Klientów na problemy prawne i związane z tym koszty, dlatego czuwanie nad ich przestrzeganiem jest tak istotne.

 

Opłaty okresowe w celu przedłużenia ochrony patentowej

Koszty dozorowania terminów płatności opłat rocznych przez naszą kancelarię mogą różnić się m.in. w zależności od rodzaju poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej oraz czasu trwania ochrony, którą zostały objęte. Honorarium rzecznika patentowego zostaje dodane do opłaty urzędowej, której wysokość wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. Opłaty okresowe w celu przedłużenia ochrony patentowej i utrzymania zgłoszenia w mocy prezentują się następująco:

 • wynalazki:
  • za pierwszy okres ochrony obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony – 350 zł,
  • za drugi okres obejmujący 6, 7 i 8 rok – 700 zł,
  • za trzeci okres obejmujący 9 i 10 rok – 900 zł,
  • za czwarty okres obejmujący 11 i 12 rok – 1100 zł,
  • za piąty okres obejmujący 13 i 14 rok – 1350 zł,
  • za szósty okres obejmujący 15 i 16 rok – 1600 zł,
  • za siódmy okres obejmujący 17 i 18 rok – 1900zł,
  • za ósmy okres obejmujący 19 i 20 rok – 2300 zł;
 • wzory użytkowe:
  • za pierwszy okres ochrony obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok – 250 zł,
  • za drugi okres obejmujący 6, 7 i 8 rok – 500 zł,
  • za trzeci okres obejmujący 9 i 10 rok – 600 zł;
 • wzory przemysłowe:
  • za pierwszy okres ochrony obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony – 100 zł,
  • za drugi okres obejmujący 6, 7, 8, 9 i 10 rok – 350 zł,
  • za trzeci okres obejmujący 11, 12, 13, 14 oraz 15 rok – 500 zł,
  • za czwarty okres obejmujący 16, 17, 18, 19 oraz 20 rok – 700 zł,
  • za piąty okres obejmujący 21, 22, 23, 24 oraz 25 rok – 1000 zł;
 • znaki towarowe (za 10-letni okres ochrony):
  • za każdą klasę towarową wg obowiązującej klasyfikacji – 160 zł,
  • za każdą następną klasę towarową – 380 zł.

Ponadto warto nadmienić, że przy zleceniu naszej kancelarii ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków różnych kategorii, opłata urzędowa podlega zwiększeniu o 50%, a jednocześnie zmienia się wysokość honorarium pobieranego przez rzecznika patentowego.