Rzecznik patentowy - Łódź

Nasi rzecznicy patentowi zadbają o fachową realizację Państwa wymagań, zapewniając przy tym profesjonalną obsługę Klienta wraz z dostępem do najwyższej jakości doradztwa patentowego. Służymy ekspercką wiedzą na każdym etapie współpracy z kancelarią. Nasza bogata oferta obejmuje przede wszystkim następujące usługi świadczone przez kompetentnych rzeczników patentowych:

 • przeprowadzamy wstępne badania patentowe, poddając skrupulatnej analizie przedłożony nam projekt pod kątem czystości patentowej, zdolności rejestrowej i stanu techniki; przygotowujemy szczegółowy raport, na podstawie którego:
  • wyciągamy wnioski dotyczące tego, czy pomysł Klienta kwalifikuje się do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP;
  • przedstawiamy Klientowi m.in. zestawienie dotychczas zgłoszonych patentów, które wykazują podobieństwo względem projektu przedłożonego nam przez zleceniodawcę;
 • opracowujemy i kompletujemy niezbędną dokumentację do zgłoszenia patentu, wymaganą w celach rejestracji i zabezpieczenia przedłożonego nam projektu, którą następnie dostarczamy do Urzędu Patentowego RP w imieniu zleceniodawcy;
 • wprowadzamy zmiany i uzupełnienia w opracowanej dokumentacji, m.in. w treści opisu, zastrzeżeń czy rysunków – na różnych etapach postępowania, nie tylko w ramach otrzymanego wezwania do naniesienia stosownych poprawek od Urzędu Patentowego;
 • sporządzamy różnorakie wnioski dostosowane do indywidualnych okoliczności (w ramach procedur Urzędu Patentowego RP związanych z obejmowaniem ochroną patentu zleceniodawcy), w tym m.in.:
  • wnioski o rejestrację międzynarodową,
  • wnioski o zwolnienie z opłaty lub odroczenie opłaty,
  • wnioski o uwzględnienie uchybienia terminu,
  • wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • staramy się w imieniu zleceniodawcy do Urzędu Patentowego RP m.in. o sporządzenie i wydanie dodatkowej dokumentacji, np. dowodów, duplikatów itp.;
 • monitorujemy terminy okresowych opłat administracyjnych mających na celu przedłużenie ochrony patentu własności przemysłowej;
 • opracowujemy umowy z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym m.in.:
  • umowy sprzedaży patentu – o przeniesienie praw własności przemysłowej,
  • umowy licencyjne: licencje pełne i ograniczone, wyłączne i niewyłączne.

Ponadto warto nadmienić, iż nasi doświadczeni rzecznicy patentowi wchodzą w rolę reprezentantów zleceniodawców – przede wszystkim do ich zadań należy reprezentacja Klientów przed Urzędem Patentowym RP, ale mogą oni również okazywać swoje pełne, profesjonalne wsparcie w ramach zastępstwa procesowego. Rzecznicy patentowi występują wówczas jako pełnomocnicy w wielu różnych sprawach dotyczących prawa ochrony własności przemysłowej również przed innymi organami państwowymi, w tym chociażby przed sądami bądź innymi organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej (z wykluczeniem spraw karnych i skarbowych).

Warto wspomnieć również, że reagujemy adekwatnie i stanowczo w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec wystosowanego zgłoszenia patentu do objęcia go ochroną przez Urząd Patentowy RP, a także w przypadku naruszenia praw wyłącznych przez osoby trzecie, bowiem nasze usługi nie kończą się wraz z zarejestrowaniem przez rzecznika patentowego Twojego pomysłu w Urzędzie Patentowym RP. Wybierając współpracę z naszą kancelarią patentową, otrzymujesz nie tylko pełna obsługę formalności i merytoryczne wsparcie przez cały okres trwania ochrony. Dbamy również o to, aby zabezpieczyć Twoją własność przemysłową przed nieuczciwą konkurencją. Nadmieniamy zatem, że w ramach reprezentacji naszych Klientów zajmujemy się też np. opracowywaniem sprzeciwów od postanowień/decyzji Urzędu Patentowego RP, a także podejmujemy się wnoszenia skarg (w tym skarg nadzwyczajnych) do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego w imieniu zleceniodawców.