Umowy z zakresu ochrony własności przemysłowej - Łódź

Opracowywanie umówW naszej kancelarii opracowujemy umowy z zakresu ochrony własności przemysłowej, takie jak licencje czy umowy o przeniesienie praw. Pomagamy w ten sposób regulować wszelkie stosunki prawne zachodzące między zainteresowanymi stronami. Zapewniamy, że sporządzana przez nas dokumentacja jest zawsze w pełni zgodna z zapisami w obowiązującej aktualnie ustawie o prawie własności przemysłowej (z dnia 30 czerwca 2000 r.).

Korzystanie z naszych usług w tym zakresie jest wskazane przede wszystkim wówczas, gdy zastanawiasz się nad sprzedażą patentu lub chciałbyś upoważnić inną firmę bądź osobę do czerpania z niego korzyści. Możemy sporządzić dla Ciebie np. umowę sprzedaży patentu, w wyniku której druga strona umowy stanie się podmiotem praw własności przemysłowej. Natomiast jeśli interesuje Cię udzielenie praw na zasadach licencji, przygotujemy dla Ciebie umowę licencyjną. Licencja może był pełna lub ograniczona, a także mieć charakter wyłączny bądź niewyłączny. W tym ostatnim przypadku licencjobiorca nie ma wyłączności na korzystanie z wynalazku, a zatem w wyniku zawarcia umowy możliwe staje się udzielenie praw własności przemysłowej więcej niż jednej osobie. Wszyscy licencjobiorcy będą mogli korzystać z nich w tym samym czasie.