Blog

PIT 0

Kogo dotyczy PiT-0?

Uzyskiwanie przychodów, co do zasady oznacza konieczności składania zeznania podatkowego oraz odprowadzania naliczonego podatku. W niektórych sytuacjach przepisy przewidują jednak możliwość skorzystania z tzw. PIT-0 (pit-u zerowego). Rozliczenia podatkowe z tego tytułu odbywają się na nieco innych zasadach i mogą dotyczyć zarówno osób, które wchodzą na rynek pracy, jak i tych, które zdecydowały się na wydłużenie swojej aktywności zawodowej. Przekonajmy się, jak to wygląda i sprawdźmy, kto może skorzystać z ulgi.

Czytaj więcej

VAT

Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Prowadzenie biznesu oznacza dla przedsiębiorcy konieczność podejmowania aktywności w wielu obszarach niezwiązanych bezpośrednio z zakresem działalności firmy, a jedynie wspomagających dostarczanie oferowanych usług lub produktów. Obejmują one nierzadko odległe od siebie sfery, sięgając od wymogu zapewnienia właściwej ochrony patentowej, po kwestie łączące się z księgowością np. prawidłowym naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT. Przekonajmy się, jakie znaczenie mają elementy tego rodzaju.

Czytaj więcej

ewidencja przychodu

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu uchodzi powszechnie za jedną z najprostszych form rozliczania podatków i prowadzenia księgowości. Wyróżnia się tym, że zamieszcza się w niej jedynie przychody będące efektem prowadzenia działalności gospodarczej, bez związanych z nią kosztów. Warto jednak pamiętać, że mimo pozornej prostoty potrafi sprawić pewne problemy osobom nieprzywykłym do pracy ze szczegółową dokumentacją, a sporządzana powinna być w sposób dokładny i rzetelny. Z tego powodu warto rozpatrzyć powierzenie jej prowadzenia wyspecjalizowanej firmie. 

Czytaj więcej

księgowy

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, to bardzo popularny sposób prowadzenia księgowości oraz rozliczania podatków – na jej podstawie oblicza się właściwą wysokość podatku dochodowego. Stanowi znacznie prostszą i o wiele przystępniejszą alternatywę dla pełnej księgi rachunkowej. Jest od niej również mniej czasochłonna i wiąże się z mniejszymi kosztami, jest więc rozwiązaniem niezwykle mile widzianym przez wielu przedsiębiorców. Mimo względnej prostoty właściwe opracowanie dokumentacji może sprawić sporo problemów osobom do tego nieprzywykłym, więc wciąż warto rozpatrzyć powierzenie tego zadania specjalistom z biura rachunkowego. 

Czytaj więcej