Blog

ochrona znaku towarowego

Jak zastrzec znak lub nazwę towarową?

Pomoc w zgłaszaniu patentów oraz zastrzeganiu znaków towarowych i nazw oferują przede wszystkim specjalistyczni prawnicy oraz agencje zajmujące się własnością intelektualną. Osoby te posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa patentowego, co jest kluczowe przy nawigacji przez skomplikowane procesy rejestracyjne. Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej może doradzić, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć prawa do wynalazku, unikalnego designu lub oznaczenia handlowego. Ponadto kancelarie prawne często współpracują z rzecznikami patentowymi, którzy są uprawnieni do reprezentowania klientów przed urzędami patentowymi, co jest niezbędne do zgłoszenia patentu czy znaku towarowego. Funkcję rzecznika patentowego w Łodzi pełni Kancelaria patentowa Bożydara Piotrowskiego.

Czytaj więcej

zus

Czym jest mały i duży ZUS?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej podobnie jak inne formy osiągania dochodów jest objęte koniecznością naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także płacenia składki zdrowotnej. Część przedsiębiorców może jednak skorzystać z obniżki tego obciążenia, o ile spełnia określone w przepisach kryteria. Płynące z tego korzyści mogą być znaczne, warto więc dobrze wybrać formę swoich rozliczeń z ZUS. W Łodzi pomoc w tym zakresie można uzyskać, nawiązując współpracę z Kancelarią Patentową, oferującą również usługi księgowe dla firm. Przekonajmy się, jakie są opcje, jeżeli chodzi o płacenie ZUS-u.

Czytaj więcej

opodatkowanie firmy

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Prowadzenie biznesu nieodłącznie wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania należnych fiskusowi podatków. Obowiązujące przepisy uzależniają rodzaj obciążeń, jeżeli chodzi o podatki dochodowe od formy prawnej, w jakiej wykonywana jest działalność gospodarcza. Przed zarejestrowaniem firmy warto więc zorientować się, jakie korzyści wiążą się z każdą z dostępnych opcji. Pomocą w wyborze rodzaju opodatkowania może być sprawdzone biuro księgowe. W Łodzi rachunkowością dla przedsiębiorstw zajmuje się Kancelaria Patentowa Bożydara Piotrowskiego. Przekonajmy się, które z rozwiązań okaże się w konkretnym przypadku najbardziej opłacalne.

Czytaj więcej

notatniki i kalkulator

Jak określić wartość środka trwałego?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zwykle z koniecznością zgromadzenia odpowiednich składników majątku, pozwalających na realizację konkretnych zadań niezbędnych do oferowania poszczególnych produktów lub usług. Wykorzystywane w tym celu aktywa to na ogół maszyny, urządzenia lub pojazdy, a także budynki czy elementy ich wyposażenia. Te z nich, których przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, są określane mianem środków trwałych.

Czytaj więcej

PIT 0

Kogo dotyczy PiT-0?

Uzyskiwanie przychodów, co do zasady oznacza konieczności składania zeznania podatkowego oraz odprowadzania naliczonego podatku. W niektórych sytuacjach przepisy przewidują jednak możliwość skorzystania z tzw. PIT-0 (pit-u zerowego). Rozliczenia podatkowe z tego tytułu odbywają się na nieco innych zasadach i mogą dotyczyć zarówno osób, które wchodzą na rynek pracy, jak i tych, które zdecydowały się na wydłużenie swojej aktywności zawodowej. Przekonajmy się, jak to wygląda i sprawdźmy, kto może skorzystać z ulgi.

Czytaj więcej

VAT

Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Prowadzenie biznesu oznacza dla przedsiębiorcy konieczność podejmowania aktywności w wielu obszarach niezwiązanych bezpośrednio z zakresem działalności firmy, a jedynie wspomagających dostarczanie oferowanych usług lub produktów. Obejmują one nierzadko odległe od siebie sfery, sięgając od wymogu zapewnienia właściwej ochrony patentowej, po kwestie łączące się z księgowością np. prawidłowym naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT. Przekonajmy się, jakie znaczenie mają elementy tego rodzaju.

Czytaj więcej

ewidencja przychodu

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu uchodzi powszechnie za jedną z najprostszych form rozliczania podatków i prowadzenia księgowości. Wyróżnia się tym, że zamieszcza się w niej jedynie przychody będące efektem prowadzenia działalności gospodarczej, bez związanych z nią kosztów. Warto jednak pamiętać, że mimo pozornej prostoty potrafi sprawić pewne problemy osobom nieprzywykłym do pracy ze szczegółową dokumentacją, a sporządzana powinna być w sposób dokładny i rzetelny. Z tego powodu warto rozpatrzyć powierzenie jej prowadzenia wyspecjalizowanej firmie. 

Czytaj więcej

księgowy

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, to bardzo popularny sposób prowadzenia księgowości oraz rozliczania podatków – na jej podstawie oblicza się właściwą wysokość podatku dochodowego. Stanowi znacznie prostszą i o wiele przystępniejszą alternatywę dla pełnej księgi rachunkowej. Jest od niej również mniej czasochłonna i wiąże się z mniejszymi kosztami, jest więc rozwiązaniem niezwykle mile widzianym przez wielu przedsiębiorców. Mimo względnej prostoty właściwe opracowanie dokumentacji może sprawić sporo problemów osobom do tego nieprzywykłym, więc wciąż warto rozpatrzyć powierzenie tego zadania specjalistom z biura rachunkowego. 

Czytaj więcej