Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Prowadzenie biznesu nieodłącznie wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania należnych fiskusowi podatków. Obowiązujące przepisy uzależniają rodzaj obciążeń, jeżeli chodzi o podatki dochodowe od formy prawnej, w jakiej wykonywana jest działalność gospodarcza. Przed zarejestrowaniem firmy warto więc zorientować się, jakie korzyści wiążą się z każdą z dostępnych opcji. Pomocą w wyborze rodzaju opodatkowania może być sprawdzone biuro księgowe. W Łodzi rachunkowością dla przedsiębiorstw zajmuje się Kancelaria Patentowa Bożydara Piotrowskiego. Przekonajmy się, które z rozwiązań okaże się w konkretnym przypadku najbardziej opłacalne.

 

Jak opodatkowany jest biznes?

Podatki dochodowe płacone przez firmy mogą być naliczane na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z podatkiem CIT, w drugim z podatkiem PIT. Opodatkowanie CIT-em jest obowiązkowe dla spółek kapitałowych, a zatem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Będzie też obligatoryjny dla spółki jawnej. CIT obowiązuje ponadto w przypadku stowarzyszeń, spółdzielni oraz fundacji. Podatek PIT będą płaciły jednoosobowe działalności gospodarcze i wspólnicy spółek cywilnych oraz pozostałych spółek osobowych nieobjętych CIT, a więc spółki partnerskie.

 

Jakie są możliwości opodatkowania w ramach PIT?

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oznacza, że podatnik może wybrać jedną z form jego naliczania. W grę wchodzi opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej albo opodatkowanie podatkiem liniowym. Alternatywą przy niektórych branżach będzie też podatek zryczałtowany, który mogą odprowadzać firmy nieprzekraczające progu przychodu wynoszącego równowartość 2 milionów euro.