Jak zastrzec znak lub nazwę towarową?

Pomoc w zgłaszaniu patentów oraz zastrzeganiu znaków towarowych i nazw oferują przede wszystkim specjalistyczni prawnicy oraz agencje zajmujące się własnością intelektualną. Osoby te posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa patentowego, co jest kluczowe przy nawigacji przez skomplikowane procesy rejestracyjne. Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej może doradzić, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć prawa do wynalazku, unikalnego designu lub oznaczenia handlowego. Ponadto kancelarie prawne często współpracują z rzecznikami patentowymi, którzy są uprawnieni do reprezentowania klientów przed urzędami patentowymi, co jest niezbędne do zgłoszenia patentu czy znaku towarowego. Funkcję rzecznika patentowego w Łodzi pełni Kancelaria patentowa Bożydara Piotrowskiego.

 

Proces zastrzegania znaku towarowego lub nazwy

Zastrzeżenie znaku towarowego lub nazwy firmy rozpoczyna się od dokonania odpowiedniego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Proces ten wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań w celu upewnienia się, że proponowany znak towarowy lub nazwa nie są już używane lub zarejestrowane przez inną firmę w tej samej lub podobnej kategorii. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenie musi zawierać dokładny opis znaku oraz wskazanie klas produktów lub usług, których ma dotyczyć. Proces rejestracji może trwać kilka miesięcy, a jego pomyślne zakończenie zabezpiecza znak towarowy lub nazwę przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez inne podmioty.

 

Ochrona zapewniana przez patentowanie i znaki towarowe

Zarejestrowany patent lub znak towarowy daje szeroką ochronę praw własności intelektualnej. Patent zabezpiecza wynalazek, uniemożliwiając innym osobom jego produkcję, sprzedaż, czy import bez zgody właściciela patentu, zwykle na okres do 20 lat. Znak towarowy chroni logo, nazwę produktu lub usługi przed użyciem przez konkurencję, co jest kluczowe dla ochrony marki i reputacji firmy na rynku. Ochrona ta pozwala nie tylko na wyłączność na korzystanie z wynalazku lub znaku, ale również umożliwia właścicielom dochodzenie swoich praw w przypadku naruszeń, w tym domagania się odszkodowań lub zaniechania nieautoryzowanego użycia.