Kogo dotyczy PiT-0?

Uzyskiwanie przychodów, co do zasady oznacza konieczności składania zeznania podatkowego oraz odprowadzania naliczonego podatku. W niektórych sytuacjach przepisy przewidują jednak możliwość skorzystania z tzw. PIT-0 (pit-u zerowego). Rozliczenia podatkowe z tego tytułu odbywają się na nieco innych zasadach i mogą dotyczyć zarówno osób, które wchodzą na rynek pracy, jak i tych, które zdecydowały się na wydłużenie swojej aktywności zawodowej. Przekonajmy się, jak to wygląda i sprawdźmy, kto może skorzystać z ulgi.

 

PIT 0 dla młodych

Możliwość skorzystania z tzw. pit-u zerowego mają osoby, które powinny być objęte podatkiem dochodowym i nie przekroczyły 26 roku życia. Ulga obowiązuje w przypadku zarobkowania dzięki umowie o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także umowie zleceniu. Warto przy tym pamiętać, że zwolnione z podatku są również przychody uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz odbywania stażu uczniowskiego. Ulga dla młodych może być jednak zastosowana tylko wówczas, gdy nie doszło do przekroczenia limitu przychodów lokującego podatnika w pierwszym progu podatkowym, a więc nie mogą one przekraczać 85.528,00 zł z danego źródła rocznie.

 

PIT 0 dla seniorów

Pit zerowy obowiązuje również w przypadku osób, które pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego – dla kobiet oznacza to 60 rok życia, a dla mężczyzn 65. Ulga ma zastosowanie zarówno w przypadku osób, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej, jak i takich, które jeszcze nie wystąpiły o jego ustalenie, jednak warunkiem będzie niepobieranie świadczenia oraz podleganie ubezpieczeniu społecznemu. Istnieje możliwość zawieszenia emerytury w celu skorzystania z ulgi. Z pit-u zerowego, nie mogą skorzystać więc ci, którzy dorabiają do emerytury. Ulga przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, są zatrudnione na umowie o pracę albo wykonują ją na podstawie umowy zlecenia. Istnieje jednak limit dochodów, które w tym przypadku nie mogą przekroczyć kwoty maksymalnej dla pierwszego progu podatkowego. Ulgi są dostępne niezależnie od tego, skąd pobiera się emeryturę – może to być ZUS, KRUS, a także zakłady emerytalne dla służb mundurowych.