Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Prowadzenie biznesu oznacza dla przedsiębiorcy konieczność podejmowania aktywności w wielu obszarach niezwiązanych bezpośrednio z zakresem działalności firmy, a jedynie wspomagających dostarczanie oferowanych usług lub produktów. Obejmują one nierzadko odległe od siebie sfery, sięgając od wymogu zapewnienia właściwej ochrony patentowej, po kwestie łączące się z księgowością np. prawidłowym naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT. Przekonajmy się, jakie znaczenie mają elementy tego rodzaju.

 

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT (podatek od wartości dodanej) jest doliczany do ceny płaconej przy zakupie większości produktów poza nielicznymi wyjątkami, które wyłączają jego stosowanie. Stawka podatku może wynosić 23%, lecz dla niektórych grup wyrobów jest obniżona do 5 albo 8%. Część towarów jest również objęta stawką 0% albo zwolniona z podatku. Co do zasady podatek VAT jest neutralny dla przedsiębiorców, płacą go więc w większości przypadków końcowi nabywcy, choć rozliczenie dokonuje się za pośrednictwem sprzedawcy, który nalicza odpowiednią kwotę, a następnie przekazuje ją do urzędu skarbowego. Przy rozliczaniu podatku firmy mają możliwość obniżenia kwot wpłacanych z tytułu podatku należnego o sumy, jakie zapłaciły przy nabywaniu potrzebnych im dóbr i towarów. Przedmiotem opodatkowania będzie więc uzyskiwana przez nie marża, będąca właśnie wytworzoną przez przedsiębiorstwo „wartością dodaną”. Możliwości dokonywania obliczeń są jednak w wielu sytuacjach ograniczone np. przy zakupie samochodów osobowych.

 

Jakie obowiązki łączą się z podatkiem VAT?

Firmy, będące aktywnymi podatnikami VAT, są zobowiązane do prowadzenia rejestru sprzedaży oraz zakupów, jeżeli obsługują inne podmioty gospodarcze. W sytuacji, gdy ich klientami są osoby fizyczne, sprzedaż musi być rejestrowana przy pomocy kas fiskalnych działających on-line. Niezbędne jest comiesięczne przesyłanie danych na temat realizowanych transakcji w postaci pliku JPK. Przepisy nakazują także w niektórych przypadkach korzystanie z systemu płatności podzielonej (split payment) oraz wykorzystywanie wyłączenie kont widniejących na tzw. białej liście.

Czytaj dalej: Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?