Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu uchodzi powszechnie za jedną z najprostszych form rozliczania podatków i prowadzenia księgowości. Wyróżnia się tym, że zamieszcza się w niej jedynie przychody będące efektem prowadzenia działalności gospodarczej, bez związanych z nią kosztów. Warto jednak pamiętać, że mimo pozornej prostoty potrafi sprawić pewne problemy osobom nieprzywykłym do pracy ze szczegółową dokumentacją, a sporządzana powinna być w sposób dokładny i rzetelny. Z tego powodu warto rozpatrzyć powierzenie jej prowadzenia wyspecjalizowanej firmie. 

 

Kto może prowadzić ewidencję przychodu? 

Nie każdy może prowadzić tak uproszczoną księgowość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami forma ta jest przeznaczona dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność lub spółkę osobową, a ich przychód nie przekroczył ustalonego limitu. Zgodnie ze zmianą w przepisach wprowadzoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r., limit ten wynosi od początku 2021 roku 2 miliony euro. To rozporządzenie wskazuje również wzór, w zgodzie z którym ewidencja przychodów musi być prowadzona (w formie papierowej lub elektronicznej). 

Osoby prowadzące ewidencję przychodu płacą podatek w formie ryczałtu (czyli w oparciu wyłącznie o przychód). Do 2021 roku zakres osób, które mogły korzystać z tej formy rozliczenia, był znacznie ściślej ograniczony. Dziś grono to jest szersze: należą do niego przedstawiciele wielu wolnych zawodów, osoby osiągające przychód z tytułu najmu i podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, a także między innymi odpłatnego udostępniania znaków towarowych. Wciąż jednak istnieją wyjątki, które nie mogą płacić ryczałtu i korzystać z ewidencji przychodu. Należą do nich między innymi osoby: 

  • prowadzące apteki 
  • tworzące wyroby podlegające akcyzie 
  • prowadzące lombardy 
  • obracające wartościami dewizowymi 
  • handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych 

W przypadku braku pewności, czy wykonywana działalność kwalifikuje do prowadzenia ewidencji przychodu, warto skorzystać z porady prawnej lub biura rachunkowego zajmującego się prowadzeniem księgowości. 

Przeczytaj również: Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?