Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, to bardzo popularny sposób prowadzenia księgowości oraz rozliczania podatków – na jej podstawie oblicza się właściwą wysokość podatku dochodowego. Stanowi znacznie prostszą i o wiele przystępniejszą alternatywę dla pełnej księgi rachunkowej. Jest od niej również mniej czasochłonna i wiąże się z mniejszymi kosztami, jest więc rozwiązaniem niezwykle mile widzianym przez wielu przedsiębiorców. Mimo względnej prostoty właściwe opracowanie dokumentacji może sprawić sporo problemów osobom do tego nieprzywykłym, więc wciąż warto rozpatrzyć powierzenie tego zadania specjalistom z biura rachunkowego. 

 

Kto może prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów? 

Zakres przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się w tak prosty sposób, podlega pewnym ograniczeniom. Podstawowym kryterium jest wysokość rocznych przychodów. Księgę Przychodów i Rozchodów muszą więc prowadzić osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, których roczne przychody wynoszą mniej niż dwa miliony euro. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, osoby te będą zmuszone przejść wraz z początkiem nowego roku podatkowego na pełną rachunkowość. 

Oprócz tego KPiR prowadzić muszą: 

  • Osoby prowadzące działalność poprzez umowy zlecenia 
  • Osoby prowadzące działalność na zasadzie agencji 
  • Duchowni, którzy zrezygnowali z podatków w formie ryczałtu 
  • Rolnicy, którzy zadeklarowali rozliczanie się w ten sposób 
  • Armatorzy płacący podatek tonażowy 

 

Kto nie musi prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów? 

Istnieje również szereg osób, które nie mają obowiązku ewidencjowania swoich przychodów w postaci KPiR. Należą do nich przede wszystkim podatnicy niespełniający powyższych warunków i zmuszone do prowadzenia pełnej rachunkowości, ale także osoby, którym przepisy pozwalają na prowadzenie jeszcze prostszej księgowości. 

Należą do nich między innymi: 

  • Osoby płacące podatek w formie ryczałtu 
  • Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej 
  • Świadczący usługi przewozu taborem konnym 
  • Adwokaci w zespole adwokackim 
  • Sprzedający środki po zlikwidowaniu działalności 

W razie wątpliwości co do przysługiwania możliwości rozliczania się za pomocą KPiR warto zaciągnąć rady u specjalistów z biura rachunkowego. 

Czytaj również: Jak określić wartość środka trwałego?